Reference

2019 Dokončení projektu Rezidence Františkov – luxusní bytový komplex v Ostravě. Podíleli jsme se jako spoluinvestor a projekt manažer. http://www.rezidencefrantiskov.cz

2018 – 2019 Projektový management a Technický dozor na rekonstrukci ZŠ Penerova 29 financované z fondů EU. Rekonstrukce v Památkové zóně historicky významné budovy.

2017 Technické poradenství, projektový management a Technický dozor Rekonstrukce a navýšení kapacity ZŠ Dolákova Praha 8

2016 Dokončení výstavby Obchodního centra Rotunda v Havířově

2015 Supervize na projektu “Modifikace Technologie křižovatek za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy” TSK Praha

2015 Supervize na projektu “Doplnění a úprava infrastruktury systému řízení městského silničního systému” TSK Praha

2015 Supervize projektu “Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy” TSK Praha

2015 Supervize projektu “Modifikace režimu řízení městského silničního provozu z nadřízené úrovně včetně rozšíření preference veřejné hromadné dopravy osob” TSK Praha

2015 Supervize projektu “Modernizace technologického zařízení v Těšnovském tunelu” TSK Praha

2015 TDI na rekonstrukci Tělocvičny ZŠ Tyršova Praha 5, MČ Praha 5

2014 – 2015 Kompletní Inženýrská činnost pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení Obchodního Centra Havířov Autobusové Nádraží

2011 – 2012 Technický dozor na akci rekonstrukce bytového domu Dr. Šmerala 7 pro majitele nemovitosti.

2010 – 2010 Technický dozor na zakázkách zateplení pro firmu Bystroň a.s.

2008 – 2009 Technický dozor Investora a Koordinace stavebních dokončovacích profesí pro společnost PLS II, s.r.o. Vybudování upravárenského a skladovacího komplexu v Kopřivnici.

2007 – 2008 Inženýrská činnost pro vydání Územního rozhodnutí Obchodního centra Kopřivnice pro SEY Development.

2007 – 2007 Příprava a realizace pasportizace budov v majetku ÚZSVM v Praze

2006 – 2011 Komplexní Inženýrská činnost pro zajištění smíšeného území pro bydlení a obchodního centra ve Sviadnově, od změny Územního plánu včetně Inženýrské činnosti pro Územní řízení, Stavební povolení včetně výstavby inženýrských sítí pro část s Rodinnými domy.

2004 – 2007 Inženýrská činnost pro správní rozhodnutí včetně Technického dozoru při výstavbě pro společnost XY, s.r.o. Název akce, lokace

2004 – 2005 Drobné stavební práce a demolice pro firmu SETO spol. s r.o., na akci přípravy výstavby areálu firmy v Kopřivnici.

2003 – 2004 Inženýring a Technický dozor Investora na zajištění skládky 100.000 tun odpadu ze Slévárenského písku v lokalitě Velkých Albrechtic.

2003 – 2004 Zajištění nákupu pozemku, projektové přípravy a Inženýrské činnosti pro Územní řízení a Stavební povolení pro společnost Union Ocel, s.r.o., Vybudování upravárenského a skladovacího komplexu v Kopřivnici.

2002 – 2005 Inženýrská činnost pro přípravu území v Katstrálním Území Bílé Předměstí studánky, obec Pardubice.

2002 – 2002 Nákup pozemků pro soukromého Investora ve Valašském Meziříčí z dražby a z Obecního vlastnictví.