Referencies

2019 Completion of the Rezidence Františkov project – luxury dwelling in Ostrava. We were participating as a co-investor and project manager. http://www.rezidencefrantiskov.cz

2018 – 2019 Reconstruction of School Pernerova 29, in Historical protected area in central Prague – Project Management and Technical Supervision financed by EU funds.

2017 Reconstruction and construction of new Capacities Basi School Dolákova, Prague 8 – Technical consultancy, project management and technical supervision.

2016 Completion the new construction of Shopping centre Rtunda in Havířov

2015 Supervision of the project “Modification of the Technology of crossroads to increase the security of the traffic” TSK Praha (Capital city of Prague Facility traffic company)

2015 Supervision of the project  “Extension and improvement of the management infrastructure of Smart management city system of infrastructure” TSK Praha (Capital city of Prague Facility traffic company)

2015 Supervision of the project “Extension of the traffic information system for the automatic optimization of the city transport” TSK Praha (Capital city of Prague Facility traffic company)

2015 Supervision of the project “Modifikace režimu řízení městského silničního provozu z nadřízené úrovně včetně rozšíření preference veřejné hromadné dopravy osob” TSK Praha

2015 Supervize projektu “Modernizace technologického zařízení v Těšnovském tunelu” TSK Praha

2015 TDI na rekonstrukci Tělocvičny ZŠ Tyršova Praha 5, MČ Praha 5

2014 – 2015 Kompletní Inženýrská činnost pro Územní rozhodnutí a Stavební povolení Obchodního Centra Havířov Autobusové Nádraží

2011 – 2012 Technický dozor na akci rekonstrukce bytového domu Dr. Šmerala 7 pro majitele nemovitosti.

2010 – 2010 Technický dozor na zakázkách zateplení pro firmu Bystroň a.s.

2008 – 2009 Technický dozor Investora a Koordinace stavebních dokončovacích profesí pro společnost PLS II, s.r.o. Vybudování upravárenského a skladovacího komplexu v Kopřivnici.

2007 – 2008 Inženýrská činnost pro vydání Územního rozhodnutí Obchodního centra Kopřivnice pro SEY Development.

2007 – 2007 Příprava a realizace pasportizace budov v majetku ÚZSVM v Praze

2006 – 2011 Komplexní Inženýrská činnost pro zajištění smíšeného území pro bydlení a obchodního centra ve Sviadnově, od změny Územního plánu včetně Inženýrské činnosti pro Územní řízení, Stavební povolení včetně výstavby inženýrských sítí pro část s Rodinnými domy.

2004 – 2007 Inženýrská činnost pro správní rozhodnutí včetně Technického dozoru při výstavbě pro společnost XY, s.r.o. Název akce, lokace

2004 – 2005 Drobné stavební práce a demolice pro firmu SETO spol. s r.o., na akci přípravy výstavby areálu firmy v Kopřivnici.

2003 – 2004 Inženýring a Technický dozor Investora na zajištění skládky 100.000 tun odpadu ze Slévárenského písku v lokalitě Velkých Albrechtic.

2003 – 2004 Zajištění nákupu pozemku, projektové přípravy a Inženýrské činnosti pro Územní řízení a Stavební povolení pro společnost Union Ocel, s.r.o., Vybudování upravárenského a skladovacího komplexu v Kopřivnici.

2002 – 2005 Inženýrská činnost pro přípravu území v Katstrálním Území Bílé Předměstí studánky, obec Pardubice.

2002 – 2002 Nákup pozemků pro soukromého Investora ve Valašském Meziříčí z dražby a z Obecního vlastnictví.