BOZP

Koordinátor Bezpečnosti práce na stavbách

1. Zahájení projektové dokumentace

 • spolupracujeme při zpracování projektové dokumentace stavby
 • poskytujeme konzultace a poradenství s projektantem stavby z hlediska BOZP
 • upozorňujeme na bezpečnostní rizika již při přípravě projektové dokumentace
 • v případě zjištění bezpečnostních rizik navrhneme konkrétní řešení

2. Přípravné práce – předrealizační fáze

 • zpracujeme plán BOZP v nadstandardním rozsahu
 • projektantovi stavby předáme veškeré potřebné informace o bezpečnostních rizicích, které jsou vázány ke konkrétní stavbě
 • projektantům poskytneme odborné poradenství a doporučení, jakými jsou např. požadavky na zajištění bezpečnosti práce, specifická opatření, technologické postupy s návrhy na zajištění BOZP apod.
 • zadavateli stavby (investorovi) zpracujeme přehled právních předpisů z hlediska BOZP, které se vztahují k jeho stavbě
 • zkontrolujeme projektovou dokumentaci a posoudíme navržené stavební a technologické postupy
 • zpracujeme za vás návrh oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce

3. Výkonné práce – realizační fáze

 • zkoordinujeme všechny aktuální zhotovitele na stavbě z pohledu zajištění obecné bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • zorganizujeme a povedeme kontrolní dny BOZP vč. aktivního řešení povinností se všemi zhotoviteli
 • dohlédneme na trvalou aktualizaci a plnění plánu BOZP
 • zkontrolujeme dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně patřičné dokumentace BOZP
 • jako zadavatele stavby vás budeme pravidelně informovat o neplnění úkolů a nařízení
 • zajistíme foto-dokumentaci jednotlivých nálezů a nedostatků při plnění BOZP
 • spolupracujeme se stavebním dozorem pro zajištění trvale bezpečného pracovního prostředí