Inženýring a TDI

Jsme společnost složená z odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblasti land develepomentu, inženýringu, a výstavby. Podíleli jsme se buď osobně, nebo jako společnost na mnoha významných zakázkách, z nichž některé z nich uvádíme ve stručném přehledu referencí.

Naší hlavní činností, kterou poskytujeme:

 • Projekt Management na klíč, od plánování až po úspěšnou kolaudaci, investičního celku
 • Stavební dozor
 • Zajištění Územního řízení
 • Zajištění Stavebního povolení
 • Realizace Kolaudačních řízení
 • Konzultační a poradenská činnost v oboru pozemního stavitelství
 • Výběrové řízení na dodavatele staveb
 • Dodávky řešení na klíč se spolupracujícími prověřenými projektanty
 • Inženýring pro pozemkovou agendu
 • Inženýring pro správní řízení
 • Technický dozor Investora
 • Poradenství při nákupu nemovitostí
 • Kalkulace dlouhodobých investic do nemovitostí
 • Due dilligence při akvizici
 • Kontrola a řízení rozpočtu stavby
 • Tvorba rozpočtů stavby